• info@septa.com.tr
  • |
  • 0 232 435 09 02
  • |
  • Fax: 0 232 435 09 04
Arama
Filtreler

Enerji Yöneticiliği

Kategori için resim Enerji Yöneticiliği

Enerji Yöneticiliği nedir?

Enerji kaynaklarının her geçen gün azaldığı günümüzde enerji tasarrufu çok önemlidir. Tesislerde çok küçük bütçelerle yapılabilecek değişiklikler orta ve uzun vadede kullanılan bütçenin çok üstünde tasarruf etmeyi sağlar. Enerji tüketiminin yoğun olduğu tesislerde enerji kaçağı olan bir çok nokta vardır ve bu noktaların tespiti ve eksikliğin giderilmesi teknik bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Enerji tasarrufu odaklı bu hizmetlerin bütününe enerji yöneticiliği denir.

 Kimler Enerji Yöneticiliği Hizmeti almak zorunda ?

5267 sayılı Enerji verimliliği kanununa göre;

Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde,

Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda,
Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları,

Kendi bünyesinde bir enerji yöneticisi bulundurarak veya dışarıdan bir enerji yöneticisi ile anlaşarak, enerji yöneticiliği hizmetini almak zorundadır.

 Enerji Yöneticiliği hizmetini kimler üstlenebilir;

Enerji yöneticisi olmak için bu konuda yetkilendirilmiş kurumların verdiği kursları tam devamlılık esaslarına göre tamamlamak ve Enerji işleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sınavı başarıyla tamamlamış elektrik makine veya inşaat mühendisleri üstlenebilir.

 Septa Elektrik; Makine mühendisleri odasının verdiği kursu ve sis’nin yaptığı sınavı başarı ile tamamlayarak Enerji yöneticisi ünvanın almaya hak kazanmıştır. Bilgi birikimi, tecrübe ve yetkiye sahip kadrosuyla tesisteki çalışmalarını büyük bir titizlikle yapar. Elde edilen sonuçları gösteren raporu, yetki belgeleri birlikte işverene teslim eder.

 Unutmayın!

küçük bütçelerle yapılabilecek değişiklikler orta ve uzun vadede kullanılan bütçenin çok üstünde tasarruf etmeyi sağlar.