• info@septa.com.tr
  • |
  • 0 232 435 09 02
  • |
  • Fax: 0 232 435 09 04
Arama
Filtreler

Enerji Kimlik Belgesi

Kategori için resim Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik belgesi nedir ?

5267 sayılı Enerji Verimliliği kanunu ve Binalarda Enerji performansı yönetmeliği kapsamından hazırlana ekb enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla hazırlanan ve binaların enerji tüketim değerlerini gösterir bir belgedir. Yapılan çalışma ile binanın enerji performansı A’ dan G’ ye kadar olan bir seviyede sınıflandırılarak bir rapor oluşturulur. Yeni binaların enerji performansının en az C sınıfını karşılaması gerekir, bundan düşük bir enerji performansı çıkması durumunda oturma raporu alamamaktadır. Eski binalar için bu sınırlama yoktur eski binalar için yapılan çalışma sadece binanın mevcut durumun tespitini amaçlamaktadır.

 Enerji Kimlik Belgesini almak Zorunlu mu ?

01.01.2011 tarihinden sonra oturma raporu alacak tüm binalarda ekb alınması zorunlu tutulmuştur

Bu tarihten önce oturma ruhsatı almış binalarda ise ekb alınma zorunluluğu 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. Bu tarihe kadar tüm binaların enerji kimlik belgesini alması zorunludur. Satış ve kiralamalarda istenecektir.

 Enerji kimlik Belgesini Kimler Hazırlayabilir ?

Meslek Odaları tarafından düzenlenmiş eğitimleri tamamlayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tüm mühendisler ekb hazırlamaya yetkilidir.

 Septa Elektrik; tüm yeni ve eski binalarda enerji kimlik belgesi hazırlamaya yetkili firmadır. Bilgi birikimi, tecrübe ve yetkiye sahip kadrosuyla yukarıda çalışmalarını büyük bir titizlikle yapar. Elde edilen sonuçları gösteren raporu, yetki belgeleri birlikte işverene süratli bir şekilde teslim eder.